RİNOLOJİ
 • Akut bakteriyel rinosinüzit ve komplikasyonları
 • Alerjik rinit tanı ve tedavi
 • İmmünoterapi
 • Endoskopik sinüs cerrahisi hasta hazırlığı ve entsrümantasyon
 • Frontal sinüs cerrahisi
 • Sfenoid sinüs yaklaşm yolları
 • Kafa tabanı cerrahisi
 • Endoskopik sinüs cerrahisi komplikasyonlar
 • Navigasyon
 • Endoskopik sinüs cerrahisinde yeni teknolojik uygulamalar
 • Rinoplasti
 • Horlama ve uyku cerrahisi
 • PSG raporu değerlendirme
 • Pediatrik nazal obstrüksiyona yaklaşım

 

BAŞ BOYUN
 • Baş boyun cerrahilerinde antibiyoproflaksi
 • Baş boyun cerrahisinde ağrı palyasyonu
 • NO boyuna yaklaşm
 • Organ koruyucu yaklaşımlar
 • Robotik cerrahi uygulamalar
 • Dudak tümörlerine yaklaşım
 • Parsiyel larenjektomi  uygulamaları
 • Larengeal patolojilerde lazer cerrahisi
 • Boyun diseksiyon komplikasyonları
 • Tiroid nodülüne yaklaşm
 • Paratiroid cerrahisi
 • Parotis cerrahisi
 • Sialoendsokopi
 • Periferik sinir monitörizasyonları
 • İatrojenik larengeal sinir  yaralanma tedavisi
 • Mikrovasküler uygulamalar
 • Yara bakım ürünleri
 • Lokal ve bölgesel flep teknikleri

 

OTOLOJİ-NÖROOTOLOJİ
 • Akut otitis media tanı ve tedavisi
 • Ventilasyon tüpü uygulamalarında güncel yaklaşım
 • Endoskopik otolojik cerrahi teknikler
 • Timpanomastodiektomi  teknikleri
 • Kronik otitis media komplikasyonların tedavisi
 • Ossiküloplasti
 • Otoskleroz tedavisinde güncel yaklaşımlar
 • Kohlear implant hasta değerlendirme
 • Kohlear implant uygulama teknikleri
 • Beyin sapı implant uygulamaları
 • Köşe tümörlerine yaklaşım
 • Tinnitus güncel yaklaşım
 • Periferik ve santral vestibüler hastalıklar
 • İşitme cihazı hasta seçimi
 • İmplante edilebilir iştme cihazları

 

PEDİATRİK KBB
 • Tonsillektomi  teknikleri
 • Tonsillektomi komplikasyonlarının  tedavisi
 • Süpüratif lenfadenit ve derin boyun enfeksiyon tedavisi
 • Pediatrik nazal obtrüksiyona yaklaşım
 • Adenoid vejetasyon değerlendirme teknikleri
 • Seröz otitis medialı çocuklara yaklaşım
 • Pediatrik OSAS tanı ve tedavi yöntemleri
 • Larengomalazi
 • Larengeal hemanjiyoma tanı ve tedavisi
 • Otoplasti
 • Yarık damak ve dudak cerrahisi
 • Pediatrik trakeotomi

 

FASİYAL PLASTİK CERRAHİ
 • Dolgu materyalleri
 • Yüz germe teknikleri
 • Botox uygulamaları
 • Yüz lezyonlarında lokal fleplerle rekonstrüksiyon
 • Blefaroplasti
 • PRP, lazer ve peeling uygulamaları
 • Mentoplasti teknikleri
 • Endoskopik cerrahiler

 

LARENGOLOJİ ve FONİATRİ
 • Ses analiz yöntemleri
 • KBB Uzmanı için ses terapisi teknikleri
 • Tümör dışı larengeal lezyon cerrahisi
 • Çocukluk çağı ses bozuklukları
 • Larengofarengeal reflü tedavisi
 • Tiroplasti teknikleri
 • Ses inceltme teknikleri
 • Larengotrakeal stenozlar
 • Trakeal stenoza yaklaşım

 

GENEL KBB
 • Kötü hekimlik uygulamalarında KBB dava örnekleri
 • Kozmetik cerrahide medikolegal sorunlar ve SGK uygulamaları
 • KBB yayıncılığın güncel durumu
 • İyi makale nasıl yazılır

 

ODYOLOJİ
 • İşitme cihazı seçimi
 • Doğru saf ses odyometrisi yorumlama
 • Çocuk odyometrisi
 • Yeni doğan işitme taraması
 • Pediatrik işitme cihazı uygulama teknikleri
 • İşitme cihazlarında yeni teknolojiler ve kazandırdıkları
 • Tinnitus tedavisi
 • Vestibüler rehabilitasyon
 • VEMP ve VNG uygulamaları
 • İşitsel nöropati
 • İmplantlı hastanın rehabilitasyonu
 • Kekemelik ve tedavisi